2. BẠN SẼ LÀ AI TRONG 10 NĂM NỮA?

Có nhìn xa thì mới tiến được gần. Thật vô nghĩa khi bạn xây dựng một mô hình kinh doanh với suy nghĩ cứ làm đi rồi sau 1 hoặc 2 năm nó muốn đến đâu thì đến.

Tầm nhìn dài hạn sẽ giúp bạn tập trung. Vậy nên bạn cần xác định mình sẽ là ai sau 10 năm. Sau đó bạn sẽ chia nhỏ lộ trình của mình thành các khoảng 6 tháng để xác định chính xác mục tiêu cần đạt được.

Sau khi xác định được tầm nhìn 10 năm thì đây là lúc bạn nên tạo cho mình một logo đơn giản và một tên doanh nghiệp. Từ nay bạn phải nhận diện mình với cái tên và logo đó, ngay cả khi bạn không đăng ký thành lập công ty.

  

(Visited 265 times, 1 visits today)