3. LÀM THẾ NÀO BẠN CHẮC CHẮN SẢN PHẨM CỦA BẠN SẼ THÀNH CÔNG?

Có một bức tranh tổng thể về sản phẩm của bạn trước khi thực sự đẩy mạnh nó. Hãy dùng 6 câu hỏi đầy sức mạnh sau:

1. Lợi nhuận nhiều hay ít?

2. Nhu cầu thị trường to hay nhỏ?

3. Vòng quay sản phẩm nhanh hay chậm?

4. Tương lai nhu cầu tăng hay giảm?

5. Cạnh tranh mạnh hay yếu?

6. Rủi ro cao hay thấp?

Ví dụ minh họa:

(Visited 115 times, 1 visits today)