6.TỐN BAO NHIÊU ĐỂ CÓ KHÁCH? CÓ KHÁCH THÌ CÓ LÃI KHÔNG?

Tốn bao nhiêu để có khách? Có khách thì có lãi không?

Bạn cần tốn bao nhiêu tiền marketing (trung bình thôi) để có được 1 khách hàng đến với bạn? Cái này gọi là “Chi phí gọi khách”.

Trung bình mỗi khách hàng đến với bạn họ đem đến cho bạn bao nhiêu tiền? Cái này gọi là “Giá trị trọn đời của 1 khách”.

1:3 TRỞ LÊN => TỐT

Có nghĩa bạn bỏ ra 1 đồng làm marketing, gọi được 1 khách. Cộng dồn trung bình các lần mua của họ, bạn lãi được 3 đồng trở lên thì đó là một chỉ số tốt.

(Visited 68 times, 1 visits today)