8. ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG MÔ HÌNH KINH DOANH NÀY BẠN CẦN NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Có 3 loại tính cách hình thành nên một doanh nghiệp thành công:

Tính cách của người lãnh đạo

Tính cách phải có để thành công

Tính cách phải có để vượt qua khủng hoảng

Với bộ 3 tính cách trên hãy hình thành bộ giá trị nền tảng của doanh nghiệp để đảm bảo cho sự thành công dài hạn trong văn hóa làm việc và vượt qua khủng hoảng của doanh nghiệp.

Bên cạnh những yếu tố mang tính giá trị nền tảng như:

Bạn cần người có những kỹ năng như thế nào?

Đội ngũ hiện tại của bạn đã có những gì và thiếu những gì? – Bạn sẽ làm gì để bổ sung chỗ thiếu?

(Visited 88 times, 1 visits today)