4. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ AI VÀ BẠN TIẾP CẬN TỚI HỌ BẰNG CÁCH NÀO?

Xác định được đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến sẽ giúp bạn hiểu hành vi, suy nghĩ, thói quen, cách chi tiêu và ngôn ngữ của họ. Việc này cũng xác định được cách và kênh nào bạn có thể tiếp cận tới họ.

Bạn sẽ bán buôn, cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp (B2B) hay bạn bán lẻ, cung cấp sản phẩm dịch vụ trực tiếp đến người dùng (B2C)?

Nếu là B2B thì bạn có đối tác nào đặc biệt cho việc phân phối sản phẩm của bạn không? Họ là ai? Họ có lâu dài với bạn không? Có cam kết nào không?

Nếu là B2C thì bạn tiếp cận truyền thông với khách hàng bằng cách nào? Bạn sẽ chăm sóc khách hàng bằng cách nào?

Bạn là 1, 2 hay 3?

(Visited 96 times, 1 visits today)